Základná škola s materskou školou

Obec Čavoj sa nachádza v Trenčianskom kraji. Leží asi 35 km severozápadne od okresného mesta Prievidza v Strážovskej hornatine na nive Nitrice v nadmorskej výške 550 m. Rozloha obce je 1524 ha.


Chotárnou dominantou je Malá Magura (1140 m), ktorá leží na východ od obce. Obec sa vyznačuje rozsiahlou prípotočnou zástavbou a niekoľkými lazmi. Členenie má pôvod v časoch nemeckej kolonizácie, kedy bola obec rozdelená jednotlivým osadníkom podľa "gruntov", od ktorých platili finančné alebo naturálne dávky.

 

Počet obyvateľov v obci postupne klesá. Tento vývoj je zapríčinený najmä vzdialenosťou obce od okresného mesta, nedostatkom pracovných príležitostí a v neposlednej miere aj vekovou skladbou obyvateľstva. Prevažujú starší občania, dôchodcovia. Najviac obyvateľov žilo v obci v roku 1940 a to 1712. Dnes má obec 504 obyvateľov.


Riaditeľka ZŠ s MŠ:

Mgr. Mária Wiedermannová

Adresa:

Čavoj 35

972 29 Čavoj

IČO: 36126667

DIČ: 2021622889

tel./fax: 046/545 01 22

e-mail: zscavoj@pobox.sk